Geef prioriteit aan de juiste dingen

Posted by on okt 26, 2019 in Tips voor entrepreneurs

Geef prioriteit aan de juiste dingen

Allerlei dingen worden vaak blind gedaan zonder dat er echt wordt nagedacht of het iets belangrijks is. Maar door jezelf aan te leren eerst prioriteit te geven aan alles wat echt belangrijk is, kun je vaak veel effectiever te werk gaan. Omdat voor menig entrepreneur zijn of haar tijd zeer schaars is kan er een hoop winst geboekt worden door hier juist zo zuinig en effectief mogelijk mee om te gaan. Door op basis van prioriteit dagelijks je agenda te vullen gaat er niet teveel aandacht naar taken en werkzaamheden die eigenlijk helemaal niet van belang zijn.

Want ondanks dat veel mensen vaak over bepaalde dingen denken dat het handig is ze even tussendoor te doen, geldt dit zeker niet. Zo lijkt het of je veel gedaan krijgt, maar blijven juist de belangrijkste taken vaak liggen. Ten eerste is het zonde van je tijd en energie, ten tweede levert het mindere prestaties op. Ook is het iets langer laten liggen van dingen die helemaal geen prioriteit hebben helemaal niet erg. Hier valt ook het beter delegeren van taken onder en zorgen dat anderen altijd effectief aan het werk zijn.

Chameleon